Het familierecht is een zeer breed rechtsgebied dat bijzondere expertise vraagt. Niet alleen is het belangrijk om steeds op de hoogte te zijn en te blijven van alle juridische ontwikkelingen, ook is het juist in dit rechtsgebied belangrijk om oog te blijven houden voor de coachingkant van ons werk. Immers vooral in het familierecht spelen emoties een grote rol. Wij blijven ons verdiepen en vinden het van groot belang om constant hoge kwaliteit te kunnen leveren. Het uitgangspunt is in eerste instantie om tot goede passende oplossingen te komen, dat lukt helaas niet altijd. Wanneer het overleg niet lukt kunnen wij altijd terugvallen op een brede diepgaande ervaring wat betreft procederen in het familierecht.

Voor alle op het familierecht betrekking hebbende kwestie kunt u bij ons terecht, dat kan gaan om de meest uiteenlopende vraagstukken. U kunt bijvoorbeeld denken aan gezagskwesties, discussies over zorgregelingen, partner- en kinderalimentatie, echtscheiding ( verbreking samenwoning), het afwikkelen van complexe boedelscheidingen of erfrechtvraagstukken. Doordat het familierecht hert meest omvangrijke rechtsgebied is dat ons rechtssysteem kent garandeert deze specifieke expertise ook een brede inzetbaarheid voor gerelateerde vraagstukken binnen andere rechtsgebieden, zoals het ondernemingsrecht en het verbintenissenrecht.