Als u en uw partner besluiten om te scheiden heeft u de mogelijkheid om via mediation samen afspraken te maken over de gevolgen van de scheiding. In dat traject worden beide partners begeleid door één advocaat-scheidingsmediator.

Het doel van mediation is dat beide partners naar een oplossing toewerken door middel van gesprekken onder begeleiding van een mediator. De scheidingsmediator legt de afspraken die tijdens deze gesprekken worden gemaakt vast. Deze zullen uiteindelijk leiden tot het echtscheidingsconvenant; de overeenkomst die door beide partners wordt ondertekend. Het echtscheidingsconvenant wordt met een verzoekschrift echtscheiding (en een ouderschapsplan als er minderjarige kinderen zijn) bij de rechtbank ingediend. Na ongeveer vier tot zes weken (deze termijn kan per rechtbank verschillen) volgt de echtscheidingsuitspraak (beschikking). Die uitspraak wordt met behulp van uw advocaat/mediator ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en dan is de echtscheiding definitief.

De ervaring leert dat een echtscheiding die via mediation leidt tot een overeenkomst tussen de (ex)echtgenoten op langere termijn meer tevredenheid oplevert dan een beslissing van de rechter. Dat is logisch, de overeenkomst is immers een oplossing die door beide partners is bewerkstelligd.

Daarbij verloopt een echtscheiding via mediation meestal sneller, vriendelijker en goedkoper dan een echtscheidingsprocedure voor de rechter. Dit wordt ook wel scheiden op tegenspraak genoemd. Naast mediation in geval van echtscheiding is het ook mogelijk om in andere geschillen bij Steenhoff & Zijderveld Advocaten aan te kloppen voor mediation.