Fleur Zijderveld omschrijft zichzelf als “een gedreven advocaat met passie voor elke zaak.” Fleur Zijderveld is aangesloten bij de vFAS en is gespecialiseerd in het personen-en familierecht. Fleur treedt op als advocaat maar is ook gespecialiseerd mediator.

Naast het bijstaan van cliënten in de eenvoudige dan wel de meer complexe echtscheidingen heeft Fleur Zijderveld een subspecialisatie op het gebied van kinder- en jeugdrecht. Het komt dan ook zeer regelmatig voor dat zij ouders maar ook kinderen bijstaat in het kader van procedures omtrent kinderbeschermingsmaatregelen. Daarnaast treedt zij op als bijzonder curator voor minderjarigen in (o.a.) afstammingszaken en staat zij minderjarigen in het strafrecht bij.

Fleur is naast haar lidmaatschap van de vFAS ook aangesloten bij de vereniging voor jeugdrechtadvocaten (VNJA). Voorts is zij vaandeldrager van de Stichting Oudernetwerk Gelderland.

Ook in het strafrecht is Fleur sterk. De combinatie familierecht en strafrecht houdt haar scherp.

Als mediator begeleidt Fleur partijen naar een voor de deelnemers van de mediation bevredigend en juridisch verantwoord resultaat. Daarbij is juridisch, financieel en fiscaal advies van groot belang. Ook de problematiek in communicatie is onderwerp van de mediation.

Mr. S.S. Zijderveld heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
1. Personen- en Familierecht
2. Strafrecht
3. Algemene Praktijk

Mr. S.S. Zijderveld staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 09183750. BTW identificatie NL002144186B64.