Steenhoff & Zijderveld zijn beiden van mening dat juiste juridische bijstand met snel handelen, flexibiliteit en expertise gepaard gaat. Het oplossen van het juridische geschil is het doel maar er zijn meerdere wegen die naar het spreekwoordelijke Rome leiden. Samen met de cliënt gaan de advocaten op zoek naar de in die zaak meest geëigende weg. De oplossing kan zowel gevonden worden in bijvoorbeeld mediation als in het daadwerkelijke verdedigen van de standpunten in een procedure. Het doorlopen van een juridische procedure in rechte dan wel buiten rechte is teamwork tussen cliënt en advocaat, maar kan ook geheel uit handen worden gegeven aan de advocaat. Elke cliënt en elke zaak verdient maatwerk.