Steenhoff & Zijderveld Advocaten hanteert een uurtarief van € 220,--, exclusief BTW (21%). Gemaakte (externe) kosten en verschuldigde verschotten worden doorberekend aan de individueel rechtzoekende.

Facturering geschiedt in beginsel op basis van de AxBxC-formule:
A = aantal uren
B = beloning
C = correctiefactor

De correctiefactor houdt in dat zaken in bepaalde gevallen tegen een hoger tarief worden aangenomen. Daarbij kunt u onder meer denken aan zaken die op een zeer korte termijn moeten worden afgehandeld, zaken met een groot financieel belang en/of zaken die van een bijzonder complexe aard zijn.

Nadat kennis is genomen van de inhoud van uw zaak kan een globale schatting worden gemaakt van de kosten. Deze schatting is vanzelfsprekend niet bindend, zodat daaraan ook geen rechten kunnen worden ontleend.

Steenhoff & Zijderveld Advocaten behandelen ook zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand, zij het in beperkte mate. Voor meer informatie over of uw zaak in aanmerking komt voor behandeling op basis van gefinancierde rechtsbijstand kunt u contact opnemen met kantoor.