Als u en uw partner besluiten om te scheiden heeft u de mogelijkheid om via mediation samen afspraken te maken over de gevolgen van de scheiding. In dat traject worden beide partners begeleid door één advocaat-scheidingsmediator.

Het doel van mediation is dat beide partners naar een oplossing toewerken door middel van gesprekken onder begeleiding van een mediator. De scheidingsmediator legt de afspraken die tijdens deze gesprekken worden gemaakt vast. Deze zullen uiteindelijk leiden tot het echtscheidingsconvenant; de overeenkomst die door beide partners wordt ondertekend. Het echtscheidingsconvenant wordt met een verzoekschrift echtscheiding (en een ouderschapsplan als er minderjarige kinderen zijn) bij de rechtbank ingediend. Na ongeveer vier tot zes weken (deze termijn kan per rechtbank verschillen) volgt de echtscheidingsuitspraak (beschikking). Die uitspraak wordt met behulp van uw advocaat/mediator ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en dan is de echtscheiding definitief.

De ervaring leert dat een echtscheiding die via mediation leidt tot een overeenkomst tussen de (ex)echtgenoten op langere termijn meer tevredenheid oplevert dan een beslissing van de rechter. Dat is logisch, de overeenkomst is immers een oplossing die door beide partners is bewerkstelligd.

Daarbij verloopt een echtscheiding via mediation meestal sneller, vriendelijker en goedkoper dan een echtscheidingsprocedure voor de rechter. Dit wordt ook wel scheiden op tegenspraak genoemd.

Naast mediation in geval van echtscheiding is het ook mogelijk om in andere geschillen bij Steenhoff & Zijderveld Advocaten aan te kloppen voor mediation.

Het aantal echtscheidingen (per 1000 echtparen) is al jaren licht aan het stijgen (CBS, cijfers van november 2015). Alleen in 2009 was een dip te zien in deze trend, vermoedelijk door uitstel als gevolg van de financiële crisis, getuige de inhaalslag die in 2010 en 2011 zichtbaar was. De top 5 belangrijkste redenen voor een echtscheiding is voor mannen en vrouwen ongeveer hetzelfde (CBS, 2014).

Voor veel van deze redenen geldt dat ze niet plotseling ontstaan, maar het resultaat zijn van een langer durend proces. Een proces dat vaak sluimerend plaatsvindt en aan de oppervlakte komt als er tijd is voor bezinning en gesprekken met elkaar. Er is geen hard bewijs dat het aantal echtscheidingen na vakanties en feestdagen groter is dan op andere momenten in het jaar. Uit cijfers (CBS, november 2015) blijkt bijvoorbeeld geen duidelijke piek, maar in een onderzoek (TNS NIPO, 2006) geeft 61% van de advocaten wel aan een stijging in het aantal verzoeken te ervaren na vakanties en feestdagen. Wij ervaren dit ook zo in onze praktijk.

Het is ook onze ervaring dat partners die in een vroeg stadium met elkaar praten vaker in staat zijn in relatieve vrede uit elkaar te zijn. Dit is fijn voor u zelf, maar noodzakelijk als er kinderen in het spel zijn. Het is daarom raadzaam om het gesprek met uw partner aan te gaan als u dat sluimerende proces bij uzelf herkent. In het beste geval bent u op tijd om uw huwelijk/relatie nog te redden. In het slechtste geval bent u in gesprek voordat het uit de hand loopt. Herkent u tekenen dat uw huwelijk/relatie niet meer te redden is, maar weet u niet hoe dit bespreekbaar is te maken met uw partner? Neem gerust contact met ons kantoor op. Door onze ruime mediation ervaring zijn wij als geen ander in staat om de moeilijke vraagstukken waar u mee kunt worstelen bespreekbaar te maken.

Lidmaatschap vFAS

Door het lidmaatschap van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators zorgt Steenhoff & Zijderveld Advocaten er voor dat hun kennis altijd actueel is.

De Beste Advocaat

Steenhoff & Zijderveld Advocaten is toegelaten tot de Beste Advocaten van Nederland. U vindt ons daar onder Echtscheiding en Personen- en familierecht.

Go to top