De Raad voor de Kinderbescherming heeft de mogelijkheid om in te grijpen wanneer de ontwikkeling van een kind naar de mening van de Raad bedreigd wordt. De maatregel die het meest wordt ingezet is de ondertoezichtstelling. Om uw belangen te vertegenwoordigen of om het belang van uw kind te vertegenwoordigen is het raadzaam contact op te nemen met ons kantoor voor advies en procesbijstand. Het is raadzaam dit al te doen wanneer er sprake is van een melding en/of een start van een onderzoek. Naast de ondertoezichtstelling komt het voor dat kinderen uit huis worden geplaatst. Om hier verweer tegen te kunnen voeren is het verstandig een advocaat raad te plegen om de uit huis plaatsing aan te vechten of te gaan wijzigen.

Wanneer er reeds sprake is van een ondertoezichtstelling al dan niet gepaard met een uithuisplaatsing kunt u gedurende de ondertoezichtstelling het beleid van de gezinsvoogd blijven laten toetsen door de rechtbank, bijvoorbeeld wanneer u het niet eens bent over de concrete plaatsing of over de mate en wijze van omgang. U heeft bijstand van een advocaat nodig.

Niet alleen de ouders hebben recht op bijstand van een advocaat maar zeker ook het kind zelf. Schroom dan ook niet en neem contact op voor informatie. Steenhoff & Zijderveld hebben hun sporen verdiend in het kinderbeschermingsveld en de contacten met de Bureaus Jeugdzorg en de Raden voor Kinderbescherming worden onderhouden zodat overleg en onderhandelen mogelijk is.

Lidmaatschap vFAS

Door het lidmaatschap van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators zorgt Steenhoff & Zijderveld Advocaten er voor dat hun kennis altijd actueel is.

De Beste Advocaat

Steenhoff & Zijderveld Advocaten is toegelaten tot de Beste Advocaten van Nederland. U vindt ons daar onder Echtscheiding en Personen- en familierecht.

Go to top