Voor alle betrokkenen is een echtscheiding ingrijpend, zowel op emotioneel als op financieel vlak. Partijen komen voor een groot aantal beslissingen te staan en er moet veel geregeld worden.

In het kader van de echtscheiding zijn dit de belangrijkste vraagstukken:

  • Op welke wijze wordt het recht van de kinderen op gelijkwaardige verzorging van ouders vormgegeven?
  • Wat is de behoefte aan kinderalimentatie en op welke wijze moeten ouders in die behoefte voorzien?
  • Is er behoefte aan partneralimentatie, en zo ja wat zijn de financiële mogelijkheden?
  • Wat gaat er gebeuren met de echtelijke woning?
  • Hoe komt de verdeling ( in geval van gemeenschap van goederen) en de verdeling/verrekening ( in geval van huwelijkse voorwaarden) tot stand?

De procedure bij de rechtbank kan gevoerd worden op gemeenschappelijk verzoek (via mediation) dan wel op eenzijdig verzoek (procedure op tegenspraak).

Beide advocaten hebben ruimte ervaring met alle soorten echtscheidingen. Voorts beschikt het kantoor over een groot netwerk met financieel experts in geval van bijvoorbeeld pensioenadvies en waardering van een onderneming.

Ook zijn beide advocaten thuis in de nieuwe normen betreffende kinderalimentatie geldend vanaf 1 april 2013.

Lidmaatschap vFAS

Door het lidmaatschap van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators zorgt Steenhoff & Zijderveld Advocaten er voor dat hun kennis altijd actueel is.

De Beste Advocaat

Steenhoff & Zijderveld Advocaten is toegelaten tot de Beste Advocaten van Nederland. U vindt ons daar onder Echtscheiding en Personen- en familierecht.

Go to top