Wanneer u en uw partner besluiten uw relatie te beëindigen en u heeft samen kinderen, dan betekent dat altijd dat u samen de verantwoordelijkheid voor de kinderen blijft dragen en als collega-ouders met elkaar door een deur moet kunnen. Sommigen gaat dat beter af dan anderen.

Het ouderlijk gezag (in de volksmond nog steeds “ouderlijke macht” ) houdt in dat beide ouders het recht maar met name ook de plicht hebben hun kinderen op te voeden. Conflicten tussen ouders kunnen vaak beslecht worden door tussenkomst van een derde, denk daarbij bijvoorbeeld aan een advocaat. Indien bemiddeling niet lukt kan een geschil over de uitoefening van het gezag worden voorgelegd aan de rechtbank. Wanneer partijen absoluut niet meer samen het gezag kunnen uitoefenen bestaat de mogelijkheid om aan de rechtbank voor te leggen het ouderlijk gezag voortaan nog maar aan een van beide ouders toe te wijzen. Dit verzoek wordt slechts in uitzonderingsgevallen toegewezen, de wetgever gaat er sinds 1 maart 2009 van uit dat er gezamenlijk ouderlijk gezag is.

In het kader van het ouderlijk gezag kan het natuurlijk ook zo zijn dat u zelf het eenoudergezag uitoefent en dat wilt gaan delen met de nieuwe verzorgende partner. Ook komt het vaak voor dat een van beide ouders het gezag nog niet heeft en dat wenst te verkrijgen. Hiervoor dient u een advocaat raad te plegen. Voor alle informatie over ouderlijk gezag en de uitoefening daarvan kunt u contact met ons kantoor opnemen.

Bij een goede uitvoering van het ouderlijk gezag hoort een goede zorgregeling, die kan vastgelegd worden in een ouderschapsplan.

Naast dat er gesprekken gevoerd worden met de ouder(s) komt het ook voor dat er kindgesprekken (12 jaar en ouder) worden gevoerd. Neem voor meer informatie contact op.

Lidmaatschap vFAS

Door het lidmaatschap van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators zorgt Steenhoff & Zijderveld Advocaten er voor dat hun kennis altijd actueel is.

De Beste Advocaat

Steenhoff & Zijderveld Advocaten is toegelaten tot de Beste Advocaten van Nederland. U vindt ons daar onder Echtscheiding en Personen- en familierecht.

Go to top