Ex-echtgenoten zijn wettelijk verplicht elkaar te onderhouden. De ex-partner die onvoldoende inkomen heeft om aan de huwelijksgerelateerde behoefte te voldoen, kan partneralimentatie vragen. Dit recht geldt alleen als er sprake is geweest van een huwelijk of van geregistreerd partnerschap.

Als er kinderen in het huwelijk geboren zijn dan gaat kinderalimentatie altijd voor. U kunt de partneralimentatie in onderling overleg regelen, maar het kan ook via de rechter.

De rechter kijkt bij het vaststellen van de partneralimentatie niet alleen naar de cijfers, maar ook naar uw situatie: hij beoordeelt of iets in redelijkheid kan worden gevraagd. Het gaat er niet om of dit ook werkelijk gebeurt. Heeft bijvoorbeeld de ene ex-partner geen eigen inkomsten, maar kan hij of zij wel werken, dan houdt de rechter daar rekening mee.

Per 1 april 2013 veranderen de normen het berekenen van kinderalimentatie. Zo kunnen (stief)ouders bij het bepalen van hun draagkracht in eenvoudige gevallen voortaan gebruikmaken van een draagkrachttabel.

Aanleiding voor de wijziging van de (trema)normen voor kinderalimentatie is veranderde regelgeving en de wens tot verbetering van de huidige systematiek. De wijzigingen op een rij:

  • Het kindgebonden budget wordt in mindering gebracht op het aandeel dat (stief)ouders in de behoefte van een kind moeten bijdragen.
  • Er is een draagkrachttabel ingevoerd.
  • Er wordt zorgkorting toegepast: 15% van de behoefte bij 1 dag per week, 25 % bij 2 dagen per week en 35% bij 3 dagen of meer per week. Of de zorgkorting kan worden toegepast is afhankelijk van de draagkracht.

Voor complexe situaties ( en de meeste situaties zijn dat nu eenmaal vaak wel) blijft maatwerk mogelijk en nodig.

Lidmaatschap vFAS

Door het lidmaatschap van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators zorgt Steenhoff & Zijderveld Advocaten er voor dat hun kennis altijd actueel is.

De Beste Advocaat

Steenhoff & Zijderveld Advocaten is toegelaten tot de Beste Advocaten van Nederland. U vindt ons daar onder Echtscheiding en Personen- en familierecht.

Go to top